Zabezpieczenie budynków bez infrastruktury elektrycznej

Budynki, w których nie ma instalacji elektrycznej i telefonicznej, są często pozbawione właściwej ochrony z powodu braku możliwości technicznych. Centrala bezprzewodowa OASIS niweluje te problemy umożliwiając instalację systemów alarmowych, co jest gwarancją najlepszej ochrony. System który wykorzystuje firma SPONN Sp. z o.o. to zaawansowane technicznie centrale alarmowe oraz kamery  zupełnie autonomiczne działające na własnym zasilaniu. System kamer przesyła zarówno dźwięk i obraz z chronionego obiektu do stacji monitorowania alarmów. Dodatkowo każdy obiekt zabezpieczony poprzez system alarmowy ma przypisaną grupę interwencyjną która reaguje na każdy sygnał włamania. Ze względu na duży obszar działalności firmy SPONN Sp. z o.o. współpracujemy  z agencjami ochrony wyłącznie w zakresie interwencji na sygnał włamaniowy z obiektu  :

 

Solid Security

 

Juventus

 

Jantar

 

Szabel

 

Oraz wieloma innymi lokalnymi agencjami ochrony  które są w stanie najszybciej dojechać do wskazanego obiektu.